я в о р - ј

¬еликий Ѕерезний

√оловна

ѕро Ќј—

‘отогалере¤

Ќаписати Ќјћ

¬.Ѕерезн¤нський район
> јдм≥н≥стративний под≥л
> ≤стор≥¤
>  ультура
> ћистецтво
> я в о р - ј р п а д
> ќголошенн¤
> ∆итт¤ селища
> Ќац≥ональний ѕарк
> “уристично - рекреац≥йний розвиток
>  онтакти
явор
  яндекс.Ќовости
Ќац≥ональний природний парк "”жанський"
”жанський нац≥ональний природний парк Ц ун≥кальний природний скарб св≥тового масштабу, ¤кий включаЇ р≥дк≥сне сполученн¤ дикоњ природи з багатством культурноњ спадщини. ѕарк розташований в г≥рському масив≥ —х≥дних  арпат на кордон ≥ з ѕольщею та —ловаччиною разом ≥з запов≥дними територ≥¤ми ѕольщ≥ (Ѕещадський парк народовий, рег≥ональн≥ парки: ÷≥сн¤нсько-¬етл≥нський, ƒолина —¤ну), словацьким (народовим парком Дѕолон≥ниФ) та Ќадс¤нським рег≥ональним парком входить в склад Їдиного в св≥т≥ тристороннього ћ≥жнародного б≥осферного резервату Д—х≥дн≥  арпатиФ. √≥рськ≥ екосистеми представлен≥ буковими, ¤ворово-буковими та ¤лицево-буковими л≥- сами, луками ≥ полонинами з ¤ких в≥дкриваютьс¤ мальовнич≥ краЇвиди неповторноњ краси Ѕогом даноњ —р≥бноњ «емл≥. ѕарк розташований на право Ц та л≥вобережн≥й частин≥ р≥чки ”ж Ц з п≥вн≥чного заходу в≥д села «абр≥дь на п≥вн≥чний сх≥д до ”жоцького перевалу (889м). Ќайб≥льш≥ вершини, тис¤чники з заходу на сх≥д Ц —т≥нка (1092м),  ременець (1211м), ћала –авка (1303м),  анчова (11- 11м), ¬елика —еменовка (1091м), „еремха (1130м), –озсипанець (1280м),  ≥нчик Ѕуковський (1251м), ќполонок (1027м),  рас≥¤ (1036м), яв≥рник (1017м), —тудниц¤ (1033м), Ѕерце (1014м). «агальна площа парку 39159 га. «авд¤ки спри¤тливим кл≥матичним та р≥зноман ≥тним географ≥чним ≥ геоморфолог≥чним умовам, флора парку в≥дзначаЇтьс¤ значним видовим багатством. «а результатами досл≥джень тут в≥домо 863 вид≥в судинних рослин, 312 лишайник≥в, 143 мохопод≥бних, 55 гриб≥в, 164 водоростей. « судинних рослин Ц 80 вид≥в занесено у рег≥ональний червоний список «акарпатт¤ (гр¤стиц¤ словацька, жовтець карпатський, бор≥дник ѕрейса, чемерник червонуватий, кортуза ћатт≥ол≥, свистул¤ татарська та ≥нш≥), 40 Ч у „ервону книгу ”крањни (астранц≥¤ велика, п≥зньоцв≥т ос≥нн≥й, п≥дсн≥жник звичайний, билинець комариний, б≥лоцв≥т весн¤ний, скопол≥¤ карн≥ол≥йська, лунар≥¤ оживаюча, арн≥ка г≥рська та ≥нш≥), ≥ 2 Ч бузок сх≥днокарпатський та см≥лка сумн≥вна Ч до ћ≥жнародного „ервоного списку. Ѕезхребетн≥ Ї найчисельн≥шою ≥ найр≥зноман≥тн ≥шою групою ≥ зустр≥чаютьс¤ у водоймах, грунт≥, на рослинност≥. ¬одойми представлен≥ переважно р≥чками, потоками, струмками, ¤к≥ мають г≥рський характер. ¬≥дпов≥дно ≥ безхребетних цих водойм представл¤ють здеб≥льшого г≥рськ≥ види. ’арактерними представниками р≥чок ≥ поток≥в Ї амф≥б≥онтн≥ комахи. ƒо них належать зокрема: одноденки, бабки, весн¤нки, волохокрильц≥. Ћ≥си парку Ч переважно буков≥, а також м≥шан≥ буково-¤лицев≥. ‘ауна безхребетних цих л≥с≥в Ї досить багатою. ¬ трухл¤вих пн¤х ≥ гниюч≥й деревин ≥ часто зустр≥чаютьс¤ мокриц≥, живуть личинки жук≥в-носорог≥в, жук≥в-рогач≥в, бронз≥вок, ковалик ≥в. Ќа л≥сових гал¤винах чатують на здобич р≥зн≥ 6 види павук≥в. “ут же зустр≥чаютьс¤ представники ≥ксодових кл≥щ≥в, ¤к≥ можуть бути переносниками небезпечних захворювань людини ≥ тварин. —еред комах найб≥льш вивчен≥ денн≥ метелики. ¬сього тут њх зареЇстровано б≥льш ¤к 70 вид≥в. —еред них: 6 вид≥в занесен≥ у „ервону книгу ”крањни, один у „ервону книгу денних метелик≥в ™вропи та 15 мають статус вразливих у ™вроп≥. Ќа територ≥њ парку на сьогодн≥ ви¤влено 167 види хребетних тварин: 48 вид≥в ссавц≥в, 85 Ч птах ≥в, 8 Ч плазун≥в, 10 Ч земноводних, 16 Ч риб, 1 Ч круглоротих. ¬одна фауна хребетних представлена реоф≥льними видами круглоротих ≥ риб, ¤к≥ пристосувались до житт¤ в проточних водах. —еред круглоротих Ч характерна дл¤ закарпатських р≥чок м≥нога угорська. ƒал≥ на сх≥д в≥д  арпат вона вже не зустр≥ча- Їтьс¤. ” верх≥вТ¤х ”жа та його притоках Ч Ћют≥й, ћошц≥, —тужичанц≥ та ≥нших, зустр≥чаЇтьс¤ форель струмкова, а нижче за теч≥Їю Ч завезена в ™вропу з јмерики форель райдужна. ‘ауна земноводних парку, пор≥вн¤но з ≥ншими рег≥онами ”крањни поза межами  арпат, видово р≥зноман≥тна, ≥ тому ц≥кава. ” дощову погоду в букових л≥сах парку часто зустр≥чаЇтьс¤ саламандра пл¤миста, ¤ка при недостатн ≥й вологост≥ ховаЇтьс¤ п≥д кам≥нн¤, п≥д стовбури звалених дерев. ÷¤ хвостата амф≥б≥¤, довжиною до 28 см, дуже атрактивна на вигл¤д Ч блискуч ≥ чорно-жовт≥ пл¤ми вкривають усе т≥ло. —аме вона стала символом ”жанського нац≥онального природного парку. «устр≥чаютьс¤ також два види червонокнижних тритон≥в Ч карпатського та г≥рського, або альп≥йського. —еред безхвостих земноводних Ї ропухи, кумки, квакш≥ та жаби. ≤з отруйних зм≥й в≥дм≥чена т≥льки гадюка звичайна, ¤ку в народ≥ часто називають по-науковому Ч в≥перою. ÷¤ невелика зм≥¤ довжиною до 70 см в≥др≥зн¤Їтьс¤ товстим тулубом ≥ дуже коротким хвостом. ”кус звичайноњ в≥пери у людини виклика Ї лише хворобливий стан, летальних випадк≥в в≥д укус≥в майже не буваЇ. ¬с≥ ≥нш≥ зм≥њ парку Ч не отруйн≥. ÷е, насамперед, найб≥льший (до 1,5 м завдовжки) полоз л≥совий. ¬≥н добре повзаЇ по деревах ≥ кущах. ƒо червонокнижних рептил≥й належить також м≥д¤нка Ч дуже спритна невелика зм≥йка з темним малюнком на спин≥. Ќарешт≥, в парку можна зустр≥ти вужа звичайного Ч з жовтими або б≥лими пл¤мами по боках голови та вод¤ного, ¤кий тримаЇтьс¤ поблизу водойм. Ќеобх≥дно додати, що вс≥ види зм≥й, Ц а не т≥льки червонокнижн≥, потребують охорони. ” парку Ї три види ¤щ≥рок: живород¤ча Ч др≥бна ¤щ≥рка, ¤ка тримаЇтьс¤ л≥сових б≥отоп≥в; прудка Ч середн≥х розм≥р≥в, тримаЇтьс¤ сон¤чних гал¤вин, кам≥нн¤ та верет≥льниц¤ ламка. ќстанню часто вважають зм≥Їю, тому що вона безнога. ≤з птах≥в вздовж ”жа та його приток≥в можна побачити лелеку чорного. ¬≥н гн≥здитьс¤ у л≥с≥ ≥ занесений до „ервоноњ книги. —еред горобиних, повТ¤заних ≥з водою, назвемо пронурка або ол¤пку. ќстанн≥й вид в ”крањн≥ зустр≥чаЇтьс¤ т≥льки в 7  арпатах. Ќад долинами р≥чок часто шир¤Ї канюк звичайний, а подеколи великий темно-бурий хижак з роду орл≥в Ч п≥дорлик малий, ¤кого занесено в „ервону книгу. —еред атрактивних вид≥в, ¤ких можна побачити на в≥дкритих д≥л¤нках парку, сл≥д назвати строкато-забарвленого одуда, ¤кий маЇ на голов≥ високий чуб, що розгортаЇтьс¤ ¤к в≥¤ло. ≤з ссавц≥в, зокрема, копитних, зустр≥чаЇтьс¤ свин¤ дика, козул¤ Ївропейська та олень благородний. Ѕагата фауна хижих ссавц≥в, частина з ¤ких занесена до „ервоноњ книги. ÷е борсук, видра р≥чкова, к≥т л≥совий, рись. ≤з псових тут Ї лисиц¤ та вовк. «бер≥гс¤ ≥ Уволодар карпатського л≥суФ Ч ведм≥дь бурий. ћало залишилос¤ рег≥он≥в в ™вроп ≥, ¤к≥ ще можуть похвалитис¤ цими велетн¤ми пом≥ж диких зв≥р≥в. —еред зайцепод≥бних у парку зустр≥чаЇтьс¤ лише один вид Ч заЇць-русак. Ќа територ≥њ парку ви¤влено Їдиний в≥домий екземпл¤р на «акарпатт≥ н≥чниц≥ ставковоњ Ч червонокнижний вид кажан≥в. «начну частину фауни ссавц≥в складають представники р¤ду комахоњдних. ÷е в≥дом≥: њжак звичайний та кр≥т Ївропейський ≥ червонокнижн≥ види - бурозубка альп≥йська та кутора мала. «агалом, р≥зноман≥тна фауна парку складаЇ Їдиний комплекс, де види безпосередньо або через рослинний св≥т залежать один в≥д одного. ќхорон¤ймо ж та люб≥мо њх! Ѕ≥олог≥чне та ландшафтне р≥зноман≥тт¤ парку засв≥дчуЇ ценотичне багатство та ун≥кальн≥сть природних б≥оценоз≥в цього рег≥ону —х≥дних  арпат. ”жанський Ќѕѕ маЇ майже в≥кову ≥стор≥ю. ¬ к≥нц≥ ’≤’ стол≥тт¤, коли «акарпатт¤ було в склад≥ јвстро-”горськоњ ≥мпер≥њ, у «ах≥дн≥й ™вроп≥ зародивс¤ новий рух за охорону памТ¤ток природи. Ќайактивн≥шими пропагандистами руху були н≥мецький природоохоронець √уго  онвенц та швейцарський зоолог ѕауль —аразн≥. ¬ 1900 р. јвстро- ”горське м≥н≥стерство землеробства видало циркул¤р про охорону природних урочищ ≥ в≥кових дерев та доручило знайти в  арпатах прал≥си дл¤ створенн¤ резерват≥в. “ак в 1908 р. на територ≥њ сучасного парку було створено резервати Д—тужиц¤Ф площею 331,8 га ≥ Д“ихаФ площею 14,9 га. Ќа початку ’’ стол≥тт¤ площ≥ сучасного парку були на половину вкрит≥ буковим прал≥сами ≥ мали велику приваблив≥сть дл¤ мандр≥вник≥в ≥ природолюб ≥в. ” кожному сел≥ були притулки дл¤ турист≥в, розроблен≥ численн≥ п≥ш≥ маршрути. ¬ сел≥ ”жок у  васному потоц≥ на баз≥ м≥неральних джерел ≥снували два санаторних будинки з 30 купальн¤ми ≥ в≥йськова л≥карн¤, пТ¤ть в≥л на 60 л≥жок, а також липовий парк з м≥неральними джерелами. Ќажаль, жорсток≥ боњ ѕершоњ —в≥товоњ в≥- йни залишили в≥д них лише руњни. ” середньов≥чч¤ через ”жоцький перевал проходив торговий шл¤х ≥з кн¤жоњ ”крањни Ц –ус≥ в крањни ƒунайського басейну. ¬ 1872 Ц 1894 роках з ”жгорода до ¬еликого Ѕерезного, а пот≥м ≥ до —¤нок 8 була прокладена зал≥зниц¤. ѕ≥д час ѕершоњ ≥ ƒруго њ св≥тових воЇн Ѕескиди були м≥сцем жорстоких боњв. Ќа ”жоцькому перевал≥ збереглось в≥йськове кладовище з ѕершоњ св≥товоњ в≥йни, на ¤кому поховано понад 350 рос≥йських та австро-угорських во¤к≥в, на гор≥ „еремха-в≥йськове кладовище, де понад 670 похоронених солдат. ј взагал≥, на територ ≥њ парку похоронено б≥л¤ 4 тис¤ч учасник≥в бран≥. ѕодейкують, що саме на ”жоцькому перевал ≥ проходив своЇ бойове хрещенн¤ ≥ Дбравий солдат ЎвейкФ. Ѕ≥льша частина територ≥њ парку належить до етн≥чних земель лемк≥в - невеликоњ етн≥чноњ групи украњнц≥в, ¤к≥ з давн≥х-давен мешкають в горах. Ћемки, ¤к субетнос, в≥дзначаютьс¤ ориг≥нальним побутом та деревТ¤ною арх≥тектурою. Ќа територ≥њ парку у населених пунктах ”жок, —≥ль,  острино, —ухий, √усний збереглис¤ з 17-18 ст. ун≥- кальн≥ храми-памТ¤тки деревТ¤ноњ арх≥тектури, ¤к≥ становл¤ть ≥нтерес дл¤ широкого кола в≥дв≥дувач ≥в парку ≥ тому включен≥ у еколого-туристичн≥ маршрути. ” селах —тужиц¤,  острино, —≥ль Ї м≥неральн≥ джерела типу Ќафтус¤, Ќарзан, а також м≥неральн≥ джерела з поетичними назвами: УћарчаФ, УЅелаФ, УЋаслоФ в сел≥ ”жок. “еритор≥¤ парку дуже зручна дл¤ в≥дпочинку, через весь парк прол¤гаЇ шосейна дорога та зал ≥знична кол≥¤. ¬≥дв≥дувачам можемо запропонувати ц≥лу мережу екотуристичних маршрут≥в, загальною прот¤жн ≥стю понад 150 км. “ак, екотуристичний маршрут є1 с. н¤гинн¤ - ур. Д„орн≥ млакиФ- турбаза Дƒубовий √ай Ф, розпочинаЇтьс¤ в сел≥  н¤гин¤ ≥ веде до м≥сц¤ пад≥нн¤ одного з найб≥льших в ™вроп≥ метеорит≥в. ѕройшовшись серед букових прал≥с≥в —тужицького масиву по науково-п≥знавальному маршрут≥ є 8 с.—тужиц¤ - г. ременець, потрапимо на м≥сце стику кордон≥в трьох крањн в самому серц≥ ћ≥жнародного б≥осферного резервату Д—х≥дн≥  арпатиФ. ≤сторико-ботан≥чна стежка є 10 с.—тавне Ц г.„еремха - веде до вершини гори „еремха, ¤ка дуже багата б≥ор≥зноман≥тт¤м. ≈колог≥чна стежка є 16 Уƒо витоку р.”жФ розташована на сх≥дному кордон≥ парку. “ут лист¤н≥ буков≥ л≥си поЇднуютьс¤ з хвойними, а на г≥рських луках можна побачити червонокнижн≥ рослини ≥ тварини, печеру Д∆иванську ¤муФ. ƒов≥датись про ≥нш≥ маршрути ви зможете , перечитавши весь пут≥вник. ¬≥дсторон≥тьс¤ в≥д щоденних турбот! ѕодорожуйте у гори! “≥льки в оточенн≥ бук≥в-красен ≥в, чар≥вних ¤лин, п≥д впливом пташиного сп≥ву ви скинете вантаж ф≥зичноњ ≥ психолог≥чноњ втоми! ѕодбайте про себе! ¬≥ддайте шану природ≥!

ƒов≥датись б≥льше ви зможете на сайт≥: www.unpp.com.ua јбо за телефоном: 8 (03135) 21037
Сайт создан в системе uCoz